Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Νέα & Εκδηλώσεις


ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗ - 28/12/2023 10:48:45


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών γνωστοποιεί ότι την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024, θα διεξαχθεί γραπτή εξέταση για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Λογιστή που προκηρύχθηκε με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Κύριο Μέρος) της 25ης Αυγούστου 2023, με τη γνωστοποίηση με αριθμό 959. Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ δείτε το πιο κάτω αρχείο.
Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Θέση Λογιστή_Ανακοίνωση για διεξαγωγή γραπτής εξέτασης.pdf


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία