Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Νέα & Εκδηλώσεις


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 1Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - 09/03/2023 11:36:43 πμ


Την Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η 1η Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, όπου συμμετείχε και ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και ΚΟΑ κ. Λευτέρη Δημητρίου. Συμμετείχε επίσης η Διευθύντρια του Τμήματος Γεωργίας, κυρία Ανδρούλα Γεωργίου και η Προϊστάμενη Κλάδου Γεωργικών Εφαρμογών του Τμήματος Γεωργίας, κυρία Ευτυχία Χαραλάμπους - Σνόου.

Το Νέο και Διευρυμένο Δίκτυο θα υποβοηθήσει την εφαρμογή των Στρατηγικών Σχεδίων για την Προγραμματική Περίοδο 2023 – 2027 γενικότερα, φέρνοντας σε επαφή τους εκπροσώπους διαφόρων άλλων δικτύων που ίσχυαν στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από διάφορες Κρατικές Υπηρεσίες των Κρατών Μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και άλλων εμπλεκόμενων Φορέων στην εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Οι κυριότεροι στόχοι της συνάντησης και οι παρουσιάσεις που έγιναν επικεντρώθηκαν στα πιο κάτω θέματα:

· Στο καλωσόρισμα των νέων μελών και την ένταξη τους στο Δίκτυο,

· Παρουσιάστηκε η δομή του Δικτύου, επεξηγήθηκε ο ρόλος των Μελών και τι αναμένεται από αυτά,

· Συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν για να αποφασισθεί η δομή της Διοίκησης του Δικτύου,

· Έγινε ενημέρωση για τα Στρατηγικά Σχέδια των διαφόρων Κρατών Μελών και τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

· Συζητήθηκε ο καθοριστικός ρόλος των Δικτύων Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην εφαρμογή και αξιολόγηση των Στρατηγικών Σχεδίων καθώς και στην προώθηση της Καινοτομίας και

· Έγινε ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής γενικότερα.

Μεγάλης σημασίας θεωρείται και η ενημέρωση που έγινε προς τους συμμετέχοντες από τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή καθώς και τους υπόλοιπους εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης που αφορούσε την στοχοθέτηση, την υλοποίηση αλλά και την αξιολόγηση των Στρατηγικών Σχεδίων των κρατών μελών αλλά και συνοπτικά ολόκληρης της στρατηγικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σχετικά Αρχεία:
 ΑΓ-ΕΧ-ΛΔ.jpg 20230306_090324.jpg


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΚΟΑΠ

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία