Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Νέα & Εκδηλώσεις


ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - 08/12/2023 12:39:38 μμ


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανακοινώνει ότι στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με ημερομηνία 8 Δεκεμβρίου 2023 και αρ. 5595, έχουν δημοσιευτεί ανακοινώσεις για την πλήρωση κενών μόνιμων θέσεων στον ΚΟΑΠ ως ακολούθως:

1. Μία (1) κενή μόνιμη θέση Πρώτου Λειτουργού Αγροτικών Πληρωμών (Α14(ii)) με προσόντα στη Γεωπονία ή άλλο Κλάδο της Γεωπονικής Επιστήμης ή/και στην Αγροτική Οικονομική (αρ. γνωστοποίησης 1416)

2. Μία (1) κενή μόνιμη θέση Πρώτου Λειτουργού Αγροτικών Πληρωμών (Α14(ii)) με προσόντα στη Λογιστική (περιλαμβανομένου του προσόντος του Μέλους του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου) (αρ. γνωστοποίησης 1417)

3. Μία (1) κενή μόνιμη θέση Ανώτερου Λειτουργού Αγροτικών Πληρωμών (Α13(ii)) με προσόντα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή/και στη Διεύθυνση (Management Science) ή/και στη Δημόσια Διοίκηση ή/και στα Οικονομικά ή/και στη Λογιστική (περιλαμβανομένου του προσόντος του Μέλους του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου) ή/και στα Χρηματοοικονομικά ή/και στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού (αρ. γνωστοποίησης 1418)

4. Μία (1) κενή μόνιμη θέση Ανώτερου Λειτουργού Αγροτικών Πληρωμών (Α13(ii)) με προσόντα στην Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και στην Πληροφορική ή/και στην Τεχνολογία του Διαδικτύου ή/και στην Τεχνολογία των Δικτυώσεων ή/και σε Κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης που αφορά στη Μηχανική της Πληροφορικής (αρ. γνωστοποίησης 1419)

Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τις 29 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 13:00. Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ δείτε τα πιο κάτω αρχεία.
Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 1. Προκήρυξη θέσης Πρώτου Λειτουργού με προσόντα στη Γεωπονία, Αγροτική Οικονομία - ΠΓ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2. Προκήρυξη θέσης Πρώτου Λειτουργού με προσόντα στη Λογιστική - ΠΛ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 3. Προκήρυξη θέσης Ανώτερου Λειτουργού με προσόντα στη Διοίκηση, Οικονομικά, Λογιστική κ.λπ. - ΑΔ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 4. Προκήρυξη θέσης Ανώτερου Λειτουργού με προσόντα στην Πληροφορική - ΑΠ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΑΠ (για προκηρύξεις 12-2023).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατάτογος αποδεκτών τεκμηρίων γνώσης γλωσσών (για προκηρύξεις 12-2023).pdf


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία