Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Νέα & Εκδηλώσεις


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
- 18/10/2019 11:43:57 πμ


Σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και το νόμο του Οργανισμού, τα κύρια καθήκοντα του ΚΟΑΠ είναι η διαχείριση και ο έλεγχος των κονδυλίων που καταβάλλονται στους δικαιούχους, καθώς και η πρόληψη και πάταξη ατασθαλιών και η ανάκτηση ποσών που απωλέσθηκαν λόγω παρατυπίας ή αμέλειας. Για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές, ο ΚΟΑΠ καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για αποδοτικότερη διοίκηση και οργάνωση, για συνεχή ενημέρωση των δικαιούχων ώστε να αποταμιεύεται όσο το δυνατότερο μεγαλύτερο κονδύλι, µέσω της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, της απλοποίησης των διαδικασιών του και της αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρει στον αγρότη, περιορίζοντας παράλληλα και κατά το δυνατόν το απαιτούμενο κόστος.

Η ενημέρωση και η εξυπηρέτηση του αγροτικού κόσμου είναι ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία για τον ΚΟΑΠ, ο οποίος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και της αποστολής του ενεργεί για να διασφαλίσει την νομιμότητα και την κανονικότητα των πληρωμών στοχεύοντας ταυτόχρονα στη μεγαλύτερη δυνατή εκταμίευση των κονδυλίων και στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του αγροτικού κόσμου.

Αξιοποιώντας την εμπειρία του με την πάροδο του χρόνου και με μέλημα του την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους αγρότες, ο Οργανισμός φροντίζει να εμπλουτίζει και να βελτιώνει συνεχώς τα κανάλια ενημέρωσης και εξυπηρέτησης για όλα τα Μέτρα που επιδοτεί. Για τον σκοπό αυτό υπάρχουν 5 Επαρχιακά Γραφεία Εξυπηρέτησης (Λευκωσία, Λάρνακα, Αμμόχωστο, Λεμεσό, Πάφο και Κυπερούντα σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας) καθώς επίσης και γραμμή εξυπηρέτησης – Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη στο 77 771999 όπου παρέχει τη δυνατότητα στους αιτητές να εξυπηρετούνται και να ενημερώνονται τηλεφωνικά σχετικά με τις δραστηριότητες του και τα Μέτρα ενίσχυσης που εφαρμόζει.

Το ΚΕΑ στελεχώνεται από ειδικά καταρτισμένο προσωπικό το οποίο εξυπηρετεί παγκύπρια από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 8 π.μ. μέχρι και τις 14.30 μ.μ.Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλ: 22 557788 ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ
Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων