Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ B’ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΣ 4.1 - «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» - 15/11/2019 07:51:06


Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή ΠΑΑ 2014-2020) σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, ανακοινώνει την δεύτερη προκήρυξη του Καθεστώτος 4.1:«Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων».

Μέσω του Καθεστώτος παρέχεται ενίσχυση για επενδύσεις σε γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται μεταξύ 40% - 70% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει στις €300.000 (€400.000 για νέους γεωργούς).

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο της δεύτερης προκήρυξης ανέρχεται στα €10.000.000 και κατανέμεται ως ακολούθως:

Κατηγορία Α – Μικρές Επενδύσεις στις Ορεινές Περιοχές (€2.000.000)

Κατηγορία Β – Μεγάλες επενδύσεις ειδικού σκοπού (€8.000.000)

Β1. Αιγοπροβατοτροφία (€5.000.000)

Β2. Προωθούμενες δράσεις ειδικού σκοπού (€3.000.000)
- Ομαδικές μονάδες αφαλάτωσης
- Διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων
- Μετακίνηση οχληρών υποστατικών

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τις 15 Νοεμβρίου 2019 μέχρι τις 6 Μαρτίου 2020 στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Ενημερωτικό Έντυπο του Καθεστώτος από τα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ. Το Ενημερωτικό Έντυπο και όλο το συνοδευτικό υλικό είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy καθώς και στις ιστοσελίδες www.paa.gov.cy και www.moa.gov.cy/da
Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων