Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Καθεστώς 4.1 - 'Β Προκήρυξη - Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων



Πίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Ανακοίνωση Προκήρυξης Καθεστώτος 4.1
Ανακοίνωση / Διευκρίνηση για υδροπονικούς θαλάμους
Ανακοίνωση για παράταση Καθεστώτος 4.1
Νέα Ανακοίνωση για δεύτερη παράταση Καθεστώτος 4.1
Νέα Ανακοίνωση για τρίτη παράταση Καθεστώτος 4.1
Ανακοίνωση/Έναρξη Επενδύσεων επι ιδίω κινδύνω
Κατάλογος δράσεων για τις οποίες απαιτείται η διενέργεια προκαταρκτικού επιτόπιου
Οδηγίες επεξηγηματικής πινακίδας

ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Αίτηση Πληρωμής Καθεστώτος 4.1
Βεβαίωση Αρχιτέκτονα του Έργου

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Καθεστώς 4.1 Έντυπο υποβολής ένστασης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΙΤΗΤΩΝ
Καθεστώς 4.1 Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωσης Αιτητών


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αίτηση κατηγορίας Α - Μικρές Επενδύσεις σε ορεινές περιοχέςΗλεκτρονική συμπλήρωση:
Αίτηση κατηγορίας Β1 – Εκσυγχρονισμός Αιγοπροβατοτροφικών ΜονάδωνΗλεκτρονική συμπλήρωση:
Αίτηση κατηγορίας Β2 – Προωθούμενες δράσεις ειδικού σκοπούΗλεκτρονική συμπλήρωση:


ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ
Δήλωση αποδοχής όρων για επί ιδίω κινδύνω
Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με κατοχή μετοχών - εταιρείες
Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με κατοχή μετοχών - φυσικά πρόσωπα


ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
Κατάλογος Επιλέξιμων Δράσεων Κατηγορίας Α΄ - Μικρές Επενδύσεις σε ορεινές περιοχές
Β Κατάλογος για τροποποίηση του Καταλόγου Επιλέξιμων Δράσεων Κατηγορίας Α΄
Κατάλογος Επιλέξιμων Δράσεων Κατηγορίας Β1΄ – Εκσυγχρονισμός Αιγοπροβατοτροφικών Μονάδων
Β Κατάλογος για τροποποίηση του Καταλόγου Επιλέξιμων Δράσεων Κατηγορίας Β1΄
Κατάλογος Επιλέξιμων Δράσεων Κατηγορίας Β2΄ – Προωθούμενες δράσεις ειδικού σκοπού
Β Κατάλογος για τροποποίηση του Καταλόγου Επιλέξιμων Δράσεων Κατηγορίας Β2΄


ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΩΝ
Υδατικές ανάγκες καλλιεργειών και ζώων


ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Ορεινές Περιοχές


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
Ενδεικτικές τιμές καλλιεργειών και παραγωγικών ζώων


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Κατάλογος Διαπιστευμένων Φορέων


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Κατάλογος Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία