Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων
- 06/11/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΠΣΑ 2 «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ– ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ – ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΙΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ »
- 20/10/2023 ΥΠΟΒΟΛΗ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2023-2027
- 03/10/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α ’ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟY 3.1- «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΟΠ ΧΑΛΛΟΥΜΙ)».
- 29/09/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2022- ΜΕΤΡΟ 3.1: «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» -Β’ Προκήρυξη
- 17/08/2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
- 28/07/2023 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 19.1 «ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ»
- 30/06/2023 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Α. 1.7 – ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ (ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ - ΧΟΙΡΟΙ)
- 22/06/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 9.1 - ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΣΗ (Γ' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)
- 21/06/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 1.3 "ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΣΗ" (Γ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)
- 21/06/2023 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Α. 1.7 – ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ (ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ - ΧΟΙΡΟΙ)
- 14/06/2023 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΕΠΣΑ) 2019 – 2023 -2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΡΟ ΕΠΣΑ 1γ – ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΡΥΓΟΣ ΣΕ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2022 - 2023


Αρχείο Ανακοινώσεις Μέτρων


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία