Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Νέα & Εκδηλώσεις


ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (MONITORING) ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΣΕ ΤΟ 2022 - 30/03/2022 10:40:07Σύστημα Παρακολούθησης Γεωργικών Εκτάσεων (Monitoring)

Το Σύστημα Παρακολούθησης Γεωργικών Εκτάσεων (Monitoring), και οι έλεγχοι του είναι μια αυτοματοποιημένη και συνεχής διαδικασία που χρησιμοποιεί δορυφορικά δεδομένα Copernicus Sentinel μαζί με άλλες πηγές δεδομένων για τον προσδιορισμό της γεωργικής δραστηριότητας σε όλα τα δηλωθέντα τεμάχια στο πλαίσιο του ΚΕΣΕ για το 2022. Επειδή όλα τα τεμάχια των Εκταρικών συμμετέχουν στο ΚΕΣΕ κατά συνέπεια όλα τα τεμάχια των αιτήσεων θα ελεγχθούν και μέσω του Συστήματος Παρακολούθησης Monitoring.

Το 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε αλλαγές στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 809/2014 και επέτρεψε στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τους ελέγχους μέσω παρακολούθησης (Monitoring) αντί των κλασσικών επιτόπιων ελέγχων. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) αποφάσισε από φέτος την εφαρμογή του Monitoring στο Καθεστώς Ενιαίας Στρεμματικής Ενίσχυσης (ΚΕΣΕ). Η εισαγωγή ελέγχων με παρακολούθηση (Monitoring) για το ΚΕΣΕ το 2022 αποτελεί και το πρώτο βήμα για την εφαρμογή του Συστήματος Παρακολούθησης Εκτάσεων, το οποίο θα είναι υποχρεωτικό στην Κοινή Γεωργική Πολιτική από το 2023.

Το Σύστημα Παρακολούθησης Monitoring επιτρέπει την κοινοποίηση στους αιτητές των Εκταρικών σχετικά με εντοπισμό πιθανής μη συμμόρφωσης. Αυτή η κοινοποίηση θα αφορά τις υποχρεώσεις σε σχέση με την καλλιέργεια ή τη γεωργική δραστηριότητα εντός των τεμαχίων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πιθανή μη συμμόρφωση, ο αιτητής λαμβάνει σχετική ειδοποίηση μέσω προσωπικού μηνύματος (SMS) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που είναι καταχωρημένος στην αίτησή του. Λεπτομέρειες των ευρημάτων των ελέγχων θα αναρτούνται υπό μορφή αναφοράς στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Αιτήσεων (EAS) του ΚΟΑΠ στην σελίδα https://eas.capo.gov.cy/. Η ειδοποίηση θα παρέχει στον αιτητή τη δυνατότητα να τροποποιήσει αναλόγως την αίτηση του χωρίς κυρώσεις μέχρι και την 20η Οκτωβρίου 2022.

Οι αιτητές καλούνται όπως μελετήσουν προσεκτικά τα προεκτυπωμένα δεδομένα τεμαχίων 2022 του ΕΑΣ και φροντίσουν ώστε το περιεχόμενο της αίτησης τους να αντικατοπτρίζει και την πραγματική κατάσταση των τεμαχίων τους σε σχέση με την καλλιέργεια τους ώστε να προχωρήσει και ο ΚΟΑΠ στην άμεση και ορθή αξιολόγηση των τεμαχίων τους και στο εντοπισμό και διόρθωση των πιθανών λαθών που μπορεί να προκύψουν.

Για να βοηθηθούν οι αιτητές ώστε να υποβάλουν ορθά τις αιτήσεις τους ο ΚΟΑΠ ετοίμασε βοήθημα το οποίο βρίσκετε στον πιο κάτω σύνδεσμο:
Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Βοήθημα Monitoring 2022.pdf


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΚΟΑΠ

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία