Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Τμήμα Συντονισμού Επαρχιακών ΓραφείωνΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα

Προϊστάμενος: κ. Θεοδόσιος Μαλέκος

Το Τμήμα Συντονισμού Επαρχιακών Γραφείων είναι υπεύθυνο για την ομαλή διαχείριση των Επαρχιακών Γραφείων. Τα Επαρχιακά Γραφεία παραλαμβάνουν, καταχωρούν, επεξεργάζονται και εγκρίνουν αιτήσεις για όλα τα Μέτρα / Καθεστώτα και Σχέδια επιδοτήσεων που εφαρμόζει ο Οργανισμός. Επίσης, στα Επαρχιακά Γραφεία γίνεται εξυπηρέτηση και καθοδήγηση των αιτητών για όλα τα Σχέδια και Μέτρα που εφαρμόζει ο Οργανισμός. Τα Επαρχιακά Γραφεία, επενεργούν ως ο συνδετικός κρίκος του Οργανισμού με τον αγροτικό κόσμο, συλλέγουν και αντιμετωπίζουν τα προβλήματα του και γνωρίζουν καλύτερα τις δυσκολίες της υπαίθρου. Ο ΚΟΑΠ λειτουργεί Επαρχιακά Γραφεία στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμμόχωστο και Πάφο.EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία