Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Μέτρο 14 - Καλή Διαβίωση των ΖώωνΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ / ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ / ΑΙΤΗΣΗ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δ' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
2021 - 2022
Ε' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
2022
Ενημερωτικό Έντυπο Μέτρου 14
Εγχειρίδιο Εφαρμογής Μέτρου 14
Έντυπο Αίτησης Μέτρου 14
Ανακοίνωση Μέτρου 14
ΜΗΤΡΩΑ ΜΕΤΡΟΥ 14
Δ' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ε' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ
ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΗΤΡΩΩΝ
ΜΗΤΡΩΟ Α1
ΜΗΤΡΩΟ Α2
ΜΗΤΡΩΟ Α3
ΜΗΤΡΩΟ Α4.1
ΜΗΤΡΩΟ Α4.2
ΜΗΤΡΩΟ Β1.1
ΜΗΤΡΩΟ Β1.2
ΜΗΤΡΩΟ Β2
ΜΗΤΡΩΟ Β3
ΜΗΤΡΩΟ Γ1
ΜΗΤΡΩΟ Γ2
ΜΗΤΡΩΟ Γ3.α
ΜΗΤΡΩΟ Γ3.β
ΜΗΤΡΩΟ Δ1
ΜΗΤΡΩΟ Δ2
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΡΟΥ 14
Δ' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ε' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Έντυπο Αντικατάστασης_1ο Έτος_ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Έντυπο Αντικατάστασης_1ο Έτος_ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Βεβαίωση Ετήσιας Ανασκόπησης Ευημερίας Αιγοπροβάτων 1 Έτος
Βεβαίωση Ετήσιας Ανασκόπησης Ευημερίας Αιγοπροβάτων 2 Έτος
Έντυπο Αντικατάστασης_2ο Έτος_ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Έντυπο Αντικατάστασης_2ο Έτος_ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία