Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Μέτρο 7: Βασικές Υπηρεσίες και Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές ΠεριοχέςΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα1η Προκήρυξη (28/7/2016 - 30/11/2016)
Ανακοίνωση Προκήρυξης Μέτρου 7
Ανακοίνωση Παράτασης Υποβολής Αιτήσεων Μέτρου 7
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Μέτρου 7


2η Προκήρυξη (15/11/2017 - 15/1/2018)
Ανακοίνωση Προκήρυξης Μέτρου 7
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Μέτρου 7


3η Προκήρυξη (23/4/2018 - 31/5/2018)
Ανακοίνωση Προκήρυξης Μέτρου 7
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Μέτρου 7


4η Προκήρυξη (4/3/2022 - 20/5/2022)
Ανακοίνωση Προκήρυξης Μέτρου 7
Ανακοίνωση Παράτασης Υποβολής Αιτήσεων Μέτρου 7
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Μέτρου 7


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία