Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Καθεστώς 9.1 - Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών στον τομέα της γεωργίας



Πίσω στην Προηγούμενη Σελίδα



Α' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 9.1 (15/11/2018 - 2/4/2019)
Ανακοίνωση Α' Προκήρυξης Καθεστώτος 9.1
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Καθεστώτος 9.1
Αίτηση Συμμετοχής Καθεστώτος 9.1
Αίτημα Πληρωμής Καθεστώτος 9.1



Β' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 9.1 (10/12/2019 - 10/4/2020)
Ανακοίνωση Β' Προκήρυξης Καθεστώτος 9.1
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Καθεστώτος 9.1
Αίτηση Συμμετοχής Καθεστώτος 9.1
Αίτημα Πληρωμής Καθεστώτος 9.1



Γ' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 9.1 (19/04/2023 - 19/05/2023)
Ανακοίνωση Γ' Προκήρυξης Καθεστώτος 9.1
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Καθεστώτος 9.1
Αίτηση Συμμετοχής Καθεστώτος 9.1
Αίτημα Πληρωμής Καθεστώτος 9.1


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία