Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Νέα & Εκδηλώσεις


ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑΣ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - 14/07/2009


Από το 2004 ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών χειρίζεται Μέτρα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που αφορούν τα Μέτρα Άμεσων Πληρωμών, τα Μέτρα Κοινών Οργανώσεων Αγοράς & Μηχανισμών Εμπορίου και τα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών έχει ως κύριο καθήκον την εκταμίευση και την διαχείριση των κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης που δικαιούται η Κύπρος με την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και τη διαχείριση όλων των άλλων ενισχύσεων που καταβάλλονται από εθνικούς πόρους για στήριξη της γεωργίας και της υπαίθρου.

Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά για τις πληρωμές των μέτρων των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς και Μηχανισμών Εμπορίου που πραγματοποίησε ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών από το 2004 μέχρι τον Ιούνιο του 2009.

Στα πλαίσια της απλούστευσης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής η Κοινότητα προχώρησε στη δημιουργία της Ενιαία Κοινής Οργάνωσης Αγοράς η οποία διέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1234/2007 του Συμβουλίου και περιλαμβάνει 21 κοινές οργανώσεις αγορών κάθε προϊόντος ή ομάδας προϊόντων οι οποίες είναι οι εξής:

 • κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των ζώντων φυτών και των προϊόντων της ανθοκομίας
 • κοινής οργανώσεως αγοράς για ορισμένα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης
 • κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του χοιρείου κρέατος
 • κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των αυγών
 • κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του κρέατος πουλερικών
 • κοινή οργάνωση αγοράς του ακατέργαστου καπνού
 • κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα της μπανάνας
 • κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα των οπωροκηπευτικών
 • κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά
 • κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος
 • κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων
 • κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς
 • κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα του λίνου και της κάνναβης που προορίζονται για την παραγωγή ινών
 • κοινή οργάνωση της αγοράς του προβείου και αιγείου κρέατος
 • κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών
 • κοινή οργάνωση αγοράς του ρυζιού
 • κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών
 • κοινή οργάνωση της αγοράς ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών
 • κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των σπόρων προς σπορά
 • κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα του λυκίσκου
 • κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα της ζάχαρης

Επιπλέον, στην Ενιαία Κοινή Οργάνωση Αγοράς ενσωματώθηκαν:
 • η αγορά αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης
 • ενέργειες βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας
 • περί ειδικών μέτρων για την προώθηση της εκτροφής μεταξοσκωλήκων

Η Κυπριακή Δημοκρατία στα πλαίσια της Νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής προχώρησε στην αποσύνδεση από την παραγωγή των πιο κάτω ενισχύσεων:
 • στον τομέα των σπόρων προς σπορά
 • ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών
 • μεταποίηση σταφίδας, ντομάτας και εσπεριδοειδών που περιλαμβάνονται στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά
 • του ακατέργαστου καπνού
 • στον τομέα της μπανάνας

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών από την ημέρα έναρξης των λειτουργιών του μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2009, έχει πληρώσει συνολικά 67,008,802.52€ για τα Μέτρα Κοινών Οργανώσεων Αγοράς και Μηχανισμών Εμπορίου. Συγκεκριμένα από τα 67,008,802.52€ τα 62,939,554.81€ έχουν εκταμιευθεί από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και τα 4,069,247.71€ είναι από Πόρους της Κυπριακής Δημοκρατίας (Πίνακας I).
Περιγραφή
Ποσά που έχουν πληρωθεί
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΓΤΕ €
Κυπριακή Δημοκρατία €
Σύνολο
Κοινή Οργάνωση Αγοράς
Αμπελοοινικά Προϊόντα
36,900,711.62
829,779.78
37,730,491.40
Οπωροκηπευτικά
17,485,489.90
341,724.40
17,827,214.30
Μελισσοκομία
153,582.55
153,582.55
307,165.10
Γάλα και Γαλακτοκομικά προϊόντα
274,072.26
274,072.26
Μηχανισμοί Εμπορίου
Μέτρα Προώθησης
4,573,611.50
2,744,160.98
7,317,772.48
Εξαγωγικές Επιστροφές
3,552,086.98
3,552,086.98
Σύνολο
62,939,554.81
4,069,247.71
67,008,802.52

Πίνακας I. Πληρωμές των Μέτρων Κοινών Οργανώσεων Αγοράς και Μηχανισμών Εμπορίου
EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία