Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
(ΕΠΣΑ) 2019 – 2023 -2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΤΡΟ ΕΠΣΑ 1γ – ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΡΥΓΟΣ ΣΕ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2022 - 2023
- 14/06/2023 08:46:25 πμ


O Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν την 2η προκήρυξη του Μέτρου ΕΠΣΑ 1γ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 14 Ιουνίου μέχρι τις 21 Ιουνίου 2023.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μέτρο ΕΠΣΑ 1γ έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιοκτήτης, νόμιμος ενοικιαστής/διαχειριστής τεμαχίου γης καλλιεργημένου με αμπέλι ή αμπελώνα είναι εν δυνάμει δικαιούχος υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω πρόσωπα είναι κάτοχοι αμπελοτεμαχίων, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο. Το αμπελοτεμάχιο θα πρέπει να συμμετείχε επιτυχώς στη δράση του Μέτρου του «Πράσινου Τρύγου» κατά την περσινή προκήρυξη, δηλαδή του αμπελουργικού έτους 2021-2022, με αποτέλεσμα να καθίσταται μη επιλέξιμο για συμμετοχή στην 1η προκήρυξη του αμπελουργικού έτους 2022-2023.

Νοείται ότι ο ιδιοκτήτης, ο νόμιμος ενοικιαστής ή ο διαχειριστής του αμπελώνα, πρέπει να είναι καταχωρημένος στο Αμπελουργικό Μητρώο ως ο αμπελοκαλλιεργητής του αμπελώνα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «GOV.CY» στην ιστοσελίδα www.gov.cy

Το Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωσης Αιτητών και σχετικές πληροφορίες για το Μέτρο βρίσκονται αναρτημένα στις ιστοσελίδες του Τμήματος Γεωργίας www.moa.gov.cy/da και του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy

Το χρονοδιάγραμμα των διαφόρων σταδίων εφαρμογής του Μέτρου έχει ως ακολούθως:
Α/Α
Ενέργειες
Καταληκτική ημερομηνία
1.
Υποβολή αίτησης (μέσω «GOV.CY»)Από 14/06/23 μέχρι 21/06/23
2.
Διενέργεια του πράσινου τρύγουΑπό την ημερομηνία της προκαταρτικής έγκρισης της αίτησης μέχρι 12/07/23
3.
Γνωστοποίηση από το Δικαιούχο για την ολοκλήρωση του πράσινου τρύγου Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του πράσινου τρύγου μέχρι 14/07/23

Για τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα ακόλουθα τηλέφωνα: 22760482, 22376031, 25877396, και 25877063.
EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία