Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


ΠΑΑ 2007-2013Πίσω στην Προηγούμενη Σελίδα

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013


Η έκδοση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013, όπως αυτή εγκρίθηκε από την Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης στις 24.10.2007
και αναθεωρήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2012:

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Αναθεωρήθηκε στις 23/02/2012

Παράρτημα 1
Παράρτημα 2
Παράρτημα 3
Παράρτημα 4
Παράρτημα 5
Παράρτημα 6
Παράρτημα 7
Παράρτημα 8
Παράρτημα 9
Παράρτημα 10
Παράρτημα 11


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΚΟΑΠ

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία