Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα ΚΟΑΠ Σκοπός του Οργανισμού

ΚΟΑΠ


Σκοπός του Οργανισμού


Σκοπός του ΚΟΑΠ είναι:
α) η διαχείριση των πιστώσεων του Ταμείου Πληρωμών,
β) η πρόληψη και πάταξη ατασθαλιών σε σχέση με τις πιστώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α),
γ) η ανάκτηση ποσών που προέρχονται από τις πιστώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) οι οποίες, απωλέστηκαν λόγω παρατυπίας ή αμέλειας.


Κύριο καθήκον του ΚΟΑΠ αποτελεί η εκταμίευση και η διαχείριση των κονδυλίων που δικαιούται η Κύπρος με την ένταξη της στην ΕΕ. Στην πράξη, ο ΚΟΑΠ εφαρμόζει την Κοινή Αγροτική Πολιτική μέσω των πληρωμών που καταβάλλει.


Επιπρόσθετα, στην αρμοδιότητα του ΚΟΑΠ ανήκει η διαχείριση όλων των άλλων ενισχύσεων που θα καταβάλλονται από εθνικούς πόρους για στήριξη της γεωργίας και της υπαίθρου.

Καθορίστηκε ως
Αποστολή του, οι έγκυρες και έγκαιρες πληρωμές στον αγροτικό μας κόσμο.

Το
Όραμά του είναι να έχει σοβαρό εκτόπισμα στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.


ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία