Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα ΚΟΑΠ Θεσμικό Πλαίσιο

ΚΟΑΠ


Θεσμικό Πλαίσιο


Με τον "Περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών καθώς και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο" (64(Ι)/2003) ιδρύθηκε στις 27 Ιουνίου 2003 ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), ο οποίος διαχειρίζεται όλα τα κονδύλια που διατίθενται στον τομέα της γεωργίας στα πλαίσια της εναρμόνισης της γεωργίας με την Κοινή Γεωργική Πολιτική.

Με βάση το Νόμο αυτό, ο ΚΟΑΠ αποτελεί ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο που δεν υπάγεται σε οποιοδήποτε Υπουργείο ή Τμήμα της Κυβέρνησης. Συστάθηκε και λειτουργεί ως αυτόνομος δημόσιος οργανισμός με βάση δική του νομοθεσία που του παρέχει σημαντική ευελιξία, ώστε να μπορεί να εργάζεται γρήγορα και αποτελεσματικά ανταποκρινόμενος στις αυστηρές προδιαγραφές και χρονικά πλαίσια που θέτει η Κοινότητα.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Οι περί του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2005 - Αριθμός 39.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ο περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2003 - Αριθμός 52.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Οι περί του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών - Θέση Λογιστή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2012 - Αρ. 20.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Οι περί του ΟΑΠ – Θέση Λειτουργού Αγροτικών Πληρωμών Α’ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2012 (Σ.Υ. 25_2012).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ο περί ΚΟΑΠ Νόμος του 2020_Ν.214(Ι)-2020.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Οι περί του ΚΟΑΠ(Πρόσληψη, Προαγωγή, Υπηρεσία και Πειθαρχικός Έλεγχος Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2021» [Κ.Δ.Π. 131-2021]..pdf