Προσφορές
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Μέτρα Τμήματος ΓεωργίαςΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014 - 2020
Αρ. Μέτρου
Τίτλος Μέτρου
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων
4.3.1
Χωροταξική κτηνοτροφική ανάπτυξη
(Α' Προκήρυξη)
6/04/2016
30/10/2016
4.3.1
Χωροταξική κτηνοτροφική ανάπτυξη
(Β' Προκήρυξη)
7/04/2017
30/11/2017
4.3.1
Χωροταξική κτηνοτροφική ανάπτυξη
(Γ' Προκήρυξη)
7/05/2018
10/12/2018
4.3.1
Χωροταξική κτηνοτροφική ανάπτυξη
(Δ' Προκήρυξη)
5/08/2019
9/12/2022
4.3.1
Χωροταξική κτηνοτροφική ανάπτυξη
(Ε΄ Προκήρυξη)
8/06/2023
31/12/2024
4.3.2
Αξιοποίηση ανακυκλωμένου νερού στη γεωργία
6/04/2016
30/10/2023
14
Καλή Διαβίωση των Ζώων
05/05/2021
21/05/2021
16.1 (Φάση Α)
Σύσταση και εγκαθίδρυση των Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για τη Γεωργία (Β' Προκήρυξη Φάσης Α)
15/07/2019
14/10/2019
16.1 (Φάση Β)
Σύσταση και εγκαθίδρυση των Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για τη γεωργία (Ά Προκήρυξη Φάσης Β)
23/12/2019 (για εγκριμένες αιτήσεις Φάσης Α - Ά Προκήρυξης)
30/4/2020 (για εγκριμένες αιτήσεις Φάσης Α - Ά Προκήρυξης)
23/12/2019 (για εγκριμένες αιτήσεις Φάσης Α - ΄Β Προκήρυξης)
31/07/2020 (για εγκριμένες αιτήσεις Φάσης Α - ΄Β Προκήρυξης)
16.4
Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές
23/04/2021
29/10/2021
19.1
Προπαρασκευαστική Στήριξη
15/3/2023
29/9/2023
19.2.1
Δράσεις εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για μη γεωργικές δραστηριότητες
07/06/2017
31/10/2025
19.2.2
Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες
7/1/2020
31/12/2023
19.2.3.1
Μελέτες που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, αγροτικών τοπίων και τόπων με υψηλή φυσική αξία, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
28/07/2017
31/10/2025
19.2.3.2
Δράση 19.2.3.2: «Δημόσιες Υποδομές Μικρής Κλίμακας»
15/01/ 2019
31/12/2023
19.2.4
Δράση 19.2.4: «Δράσεις Συνεργασίας»
21/10/2019
31/12/2023
19.2.5
Δράση 19.2.5: «Δράσεις μικρής κλίμακας που στοχεύουν στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών βασισμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής»
04/03/2019
31/10/2025
19.3
Προετοιμασία και υλοποίηση έργων συνεργασίας των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ)
24/10/2016
31/10/2025
19.4
Έξοδα Λειτουργίας - Συντονισμός της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης
27/06/2016
31/10/2025
21
Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς και στις ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση της πανδημίας COVID-19
14/05/2021
28/05/2021
22
Έκτακτη ενίσχυση για στήριξη των γεωργών για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία - Δράση Γ: αμπελουργία (ποικιλίες «ξυνιστέρι» και «ντόπιο μαύρο»)
28/11/2022
12/12/2022


ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑΣ (ΚΟΑ)

Αρ. Μέτρου
Τίτλος Μέτρου
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων
ΚΟΑ 3
Μέτρο ενίσχυσης σε αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών με βάση τα επιχειρησιακά τους προγράμματα
ΚΟΑ 4
Μέτρο ενίσχυσης των Ομάδων Παραγωγών του Τομέα Οπωροκηπευτικών
01/01/2012
31/03/2012
ΚΟΑ 8
Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 2024
07/03/2024
27/03/2024
ΚΟΑ 10

Μέτρα 1&2
Έκτακτα Μέτρα Στήριξης των Παραγωγών Εσπεριδοειδών λόγω της επιβολής στις 7 Αυγούστου 2014 από τη Ρωσική κυβέρνηση απαγόρευσης εισαγωγής ορισμένων προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία
21/10/2014
03/11/2014
ΚΟΑ 10

Μέτρο 3
Έκτακτα Μέτρα Στήριξης των Παραγωγών Εσπεριδοειδών λόγω της επιβολής στις 7 Αυγούστου 2014 από τη Ρωσική κυβέρνηση απαγόρευσης εισαγωγής ορισμένων προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία
23/04/2015
30/06/2015
ΚΟΑ 10

Μέτρο 4
Έκτακτα Μέτρα Στήριξης των Παραγωγών Εσπεριδοειδών για την περίοδο 2015 - 2016, λόγω της παράτασης από τη Ρωσική κυβέρνηση απαγόρευσης εισαγωγής ορισμένων προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία
26/11/2015
30/06/2016
ΚΟΑ 10

Μέτρο 5
Έκτακτα Μέτρα Στήριξης των Παραγωγών Εσπεριδοειδών για την περίοδο 2016 - 2017, λόγω της παράτασης από τη Ρωσική κυβέρνηση απαγόρευσης εισαγωγής ορισμένων προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία
24/11/2016
30/06/2017
ΚΟΑ 10

Μέτρο 6
Έκτακτα Μέτρα Στήριξης των Παραγωγών Εσπεριδοειδών για την περίοδο 2017 - 2018, λόγω της παράτασης από τη Ρωσική κυβέρνηση απαγόρευσης εισαγωγής ορισμένων προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία
24/11/2017
30/06/2017
Μέτρο Χορήγησης Προσωρινής Έκτακτης Ενίσχυσης στους Χοιροτρόφους
22/02/2016
07/03/2016
ΚΟΑ 14
Μέτρο Καταβολής Ενίσχυσης για την Μείωση Παραγωγής Αγελαδινού Γάλακτος
19/09/2016
10/10/2016
21/09/2016
12/10/2016
ΚΟΑ 15
Μέτρο Έκτακτης Ενίσχυσης Προσαρμογής των χοιροτρόφων
08/05/2017
26/05/2017
ΕΠΣΑ 1γ
Πράσινος Τρύγος σε Αμπελώνες Οινοπαραγωγής 2022-2023
15/04/2023
14/06/2023
10/05/2023 (1η προκήρυξη)
21/06/2023 (2η προκήρυξη)
Παρέμβαση ΕΠΣΑ 1(α)
Εγκατάσταση Συστήματος Γραμμικής Υποστύλωσης για τη Βελτίωση των Τεχνικών Διαχείρισης σε Αμπελώνες Οινοπαραγωγής
11/12/2023
22/12/2023
ΕΠΣΑ 1(β)
Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων Οινοπαραγωγής
Παρέμβαση ΕΠΣΑ 3
Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περουσιακά στοιχεία με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της οινοπαραγωγής- Κατασκευή/Επιδιόρθωση παραδοσιακών τοίχων ξηροληθιάς σε υφιστάμενους αμπελώνες οινοπαραγωγής 2023-2024
15/01/2024
26/01/2024ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Τίτλος Μέτρου
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων
Πρόσθετες κρατικές ενισχύσεις για την ικανοποίηση προτύπων πάχυνσης χοίρων
Πρόσθετες κρατικές ενισχύσεις για την ικανοποίηση προτύπων ευημερίας των πτηνών
_______________________________________________
© 2010 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών